Minggu, 28 Juli 2013

contoh-contoh bewara

1)

Béwara pikeun para siswa-siswi SMA Negeri 2 Ciamis, mimiti seméster kadua, kagiatan ékstrakurikulér di sakola bakal nambahan. Lian ti kagiatan olahraga jeung kasenian, aya deui nya éta latihan jurnalistik jeung diskusi. Latihan jurnalistik diaksanakeun saminggu dua kali. Waktuna Senén jeung Kemis. Masing-masing dua jam. Tabuh 08.00 nepi ka 10.00 WIB, pikeun siswa-siswa kelas X. Tabuh 14.30 nepi ka 16.30 WIB, keur siswa- siswi kelas XI jeung XII.


2)


Bewara Paling Anyar Pikeun Kelas Tujuh jeung Salapan

Ulangan basa Sunda baris dilaksanakeun:
- tanggal 19 dugi ka 25 September 2011.
- kanggo kelas tujuh materi bab 1, 2 jeung 3 (aya dina blog).
- Materi kelas 9 nya eta bab 1,2 jeung 3.
- Soal latihan bab 1 jeung bab 3 aya dina blog.
- Sarat nu tiasa ulangan nilai tugas tos lebet sadaya.
- Nu tos maca dipiharep ngabewarakeun/ngabejaan babaturan.
Mung Sakitu bewarana. Mugi janten perhatosan. Hatur nuhun.

                                                                                                                       Guru mata pelajaran B. Sunda

                                                                                                                        TTD

                                                                                                                       Iwan Hernawan 

3)

Sampurasun..
Bewara..

Dina Raraga Mapag Hari Bahasa Indung Sadunya 21 Februari 2011
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat sareng Bandung TV
Ngagelar Kagiatan Taunan.

Lomba Presenter dina Bahasa Sunda 2011
Kategori Rumaja katut Dewasa

Dilaksanakeun:
Babak Penyisihan Tanggal 21 Februari 2011
Babak Final Tanggal 24 Februari 2011
Di Bandung TV

Syarat Patandang:
- Jajaka atawa Wanoja
- Umur :
o Kategori Rumaja 16 d.k 18 Taun
o Kategori Dewasa 19 d.k 26 Taun
- Bisa basa Sunda
- Jembar Pangaweruh

Daftar ka Studio Bandung TV,
JI. Pacuan Kuda Arcamanik No. 63 Bandung Telp. 022-7213862
ti Kaping 1 d.k 19 Februari 2011
bari masrahkeun:
1. Fotokopi KTP/ Kartu Pelajarf Kartu Mahasiswa
2. Waragad Rp 50.000,- (kanggo piagem, snack, katut merchendise)
3. Foto close up 4R salambar

Juara I, II & III baris dileler hadiah Artos, Tropi, katut Piagem
sarta aya lolongkrang pikeun dikontrak jadi presenter ku Bandung TV

Geura daftar ti ayeuna..
"Basa Sunda Basa Urang Sarerea"

Hurip Sunda!

Contact Person: Mugi (022-91167814) & Elby (022-9279525

5)
Innalillahi wainnalilahi roji’un
Simpay pangasuh Kujang
Ngiring sungkawa ku ngantun na

Bapa  R.H.M. Sobri Hardjapamekas
(salah sawios sesepuh Sunda, yuswa 92 tahun)

Mugi ditampi iman Islamna. Amin

Pamingpin Umum

Drs.H. UU Rukmanana, M. S


1 komentar: